Stichting Lodewijkskerkje Oisterwijk

Lodewijkslezing 2017 – terugblik

2 mei 2017

Thema ‘vreemdelingschap’

Op 18 april jl. is de eerste Lodewijkslezing gehouden door gastspreker Stevo Akkerman, schrijver en columnist van dagblad Trouw sprak over het thema vreemdelingschap. Aan de hand van het boekje ‘Het klopt wel, maar het deugt niet’ ging hij in op het thema vervreemding tussen mensen en hun werk, tussen burgers en hun samenleving, kiezers en hun politieke vertegenwoordigers.

Stevo Akkerman

Conclusie van Akkerman is dat mensen vastzitten. Geconfronteerd met ‘vervreemding’ is het moeilijk een klimaat te creëren waarin mensen het gevoel hebben dat ze zinvol bezig zijn en iets betekenen. Individueel herkent iedereen het, maar als systeem laat het zich niet veranderen. ‘Verschil tussen gemeenschap van mensen en geldmachine.’ We zullen moeten erkennen dat er altijd spanning zal zijn, altijd onvolkomenheid. Die spanning is precies wat populisten weg willen denken. Maar er is hoop. Er zijn veel voorbeelden van initiatieven van onderop, van burgers in de samenleving. Zij vormen niet het antwoord op alle vragen maar wijzen wel in de goede richting. Individueel en samen kunnen we nieuwe wegen zoeken, olifantenpaadjes banen, weg van de plat gebaande wegen van a-moraliteit en bandeloosheid.

Volgend jaar wederom op 18 april volgt de tweede Lodewijkslezing. Zet die alvast in uw agenda, dan praten we verder over een actueel thema in onze samenleving.

Waarom 18 april? 

De Stichting heeft gekozen om de lezing jaarlijks op of rond 18 april te laten plaatsvinden. 18 april is namelijk een bijzondere dag in de historie van het Lodewijkskerkje. Historische terugblik Op 18 april 1809 heeft koning Lodewijk Napoleon Oisterwijk bezocht om een schil te beslechten tussen dominee Cornelis van Strijen en pastoor Johannes van der Bruggen. Het lukte hen maar niet om overeenstemming te krijgen over teruggave van de Petruskerk. Naar aanleiding van zijn bezoek vaardigt de koning een besluit uit waarin hij een bedrag voor de bouw van een kerk ter beschikking stelt:  ‘Te Oisterwijk zal voor de Hervormden aldaar, gelijk mede voor die van Udenhout, Moergestel, Enschot, Heukelom en Berkel, eene Kerk worden gebouwd waar voor wordt toegelegd eene Som van Zevenduizend Gulden (f 7.000,–). De kerk aan de Kerkstraat in Oisterwijk is uiteindelijk op zondag 2 september 1810 officieel geopend. 

Nieuws

29 april 2019

Harpiste Michelle Sweegers in Lodewijkskerkje

De veelbelovende jonge harpiste Michelle Sweegers heeft in het kerkje een bijzonder mooi harprecital gegeven. Studerend in Frankrijk was zij even in Nederland en maakte van de gelegenheid gebruik om een optreden te geven. Met als thema "Romantiek" speelde ...

Lees meer
14 april 2019

Clariña kwartet: jonge musici op het Lodewijkspodium

Nieuw: koffieconcerten in samenwerking met de TilianderDrie tot vier keer per jaar biedt het podium van Lodewijkskerkje plaats voor jonge musici tijdens een koffieconcert op een zondag. Deze concerten starten om 12.00 uur en geven u een unieke ...

Lees meer